Medlemssider

DFD

  1. Home
  2. »
  3. DFD
Beskrivelse

Siden starten af 1980’erne har DFD ekspanderet og har løbende tilpasset den interne struktur til den aktuelle markedssituation – senest med en opdeling i fem markedsspecialiserede divisioner, der sikrer en fortsat kundevendt udvikling af virksomheden. I dag er der ca. 2.000 ansatte efter købet af Textilia.

DFD har en flad ledelsesstruktur, som giver den enkelte medarbejder høj grad af frihed under ansvar. Ledelsesfilosofien tager udgangspunkt i en holdning om, at beslutninger skal træffes så langt ude i organisationen som muligt og træffes af dem, der har med det konkrete område at gøre. Ved at vise tillid og uddelegere ansvar til vores medarbejdere, opnår vi en højere grad af medarbejdertilfredshed og loyalitet.
Gensidig respekt er en af byggestenene i DFD. Det er med respekt for hinanden, at vi vokser som mennesker og som virksomhed. Gennem samarbejde og engagement udfordrer vi hinanden og udvikler os.​

Kontaktinformation
Freddy Køppen