Medlemssider

Den jydske Haandværkerskole, DjH

  1. Home
  2. »
  3. Uddannelse
  4. »
  5. Den jydske Haandværkerskole, DjH
Beskrivelse

Den jydske Haandværkerskole er en teknisk skole og er beliggende i Hadsten. Der er tale om en selvejende institution dannet i 1928 af en gruppe arbejdsgiverorganisationer, der ønskede en teknisk kostskole med tætte relationer til brancherne.

Den jydske Haandværkerskole vil være en såvel national som international kendt og velestimeret uddannelsesinstitution, som kendetegnes ved evne og vilje til at omstille sig i takt med tidens krav og omverdenens behov, fordi DjH hele tiden er på forkant med udviklingen. Den jydske Haandværkerskole vil sikre, at skolens udbud af uddannelser og kurser til enhver tid er at finde blandt de bedste i Danmark, herunder også at skolens tidligere lærlinges og studerendes renomme som veluddannede håndværkere og teknikere fastholdes og udbygges. Den jydske Haandværkerskole vil sikre, at opholdet på skolen for brugerne (elever, lærlinge, kursister og studerende) er kendetegnet ved en kombination af tilbud af faglig, almen dannende og personlighedsudviklende karakter. Brugerne har kompetence og ansvar for selv at vælge de tilbud, han/hun ønsker – under fornøden supervision af skolens medarbejdere. Den jydske Haandværkerskole vil i sit udbud af kurser og uddannelser sikre, at de brancher skolens udbud omfatter, kan få dækket behovet for lærlingeuddannelse, teknikeruddannelse og efteruddannelse.

Kontaktinformation
Jesper Kofoed Petersen